Zenginleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi

Zenginleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilere iş fikri geliştirme ve girişimcilik eğitimleri ile kuracakları işin detaylarını görerek planlayan, şirket kuruluş ve işletme geliştirme sürecinde birçok hukuki, resmi, finansal süreci tek yürütme konusunda yetkinliğe sahip olacak beceriyi kazanacakları eğitimleri içermektedir. (60 saat)

EĞİTİM MODÜLÜ

Modül 1: Girişimci Aklı & Girişimcilik Macerası, İş Modeli, Pazar & Müşteriler

Konular

Fırsat vs fikir, girişimcinin nitelikleri ve takım, risk profili, girişimcinin eşsiz değer sunusu ve kullanabileceği değerler. İş Modeli Kanvası (Pazar büyüklüğü, ihtiyaçlar & problemler, kanallar, müşteri geliştirme ve segmentasyon)

Modül 2: Pazarlamanın A B C’si

Konular

Pazar Araştırması, Pazarlama Stratejisi nasıl geliştirilir, Pazarlama Karması, Pazara İnme Stratejileri, Satış Teknikleri

Modül 3: Müşteriyi Anlamak, Değer Önerisi ve Ürün Pazar Uyumu, Müşteri İlişkileri, Gelir ve Fiyatlama

Konular

İhtiyaçlar&Problemler, Pazar Profili, Pazar Büyüklüğü, Müşteri Geliştirme ve Segmentasyon Çözüm Doğrulama, Ürün Doğrulama, Rekabet Birim Ekonomisi, Müşteri Yaşam Boyu Değeri, Müşteri Kazanma Maliyeti, Başabaş Noktası, Gelir Modelleri

Modül 4: Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır

Konular

Pazarlama planı hazırlama, Uygulama, Sunum

Modül 5: Takım Kurma & Yönetme 

Konular

Kurucu Ortaklar, İlk Çalışanlar, Çalışanlar, Freelanceler, İş Yükleniciler, Danışmanlar, Yatırımcılar, Fanlar ve Onları Yönetmek

Modül 6: Girişim ve Yatırımcı Açısından Finans

Konular

Finansal Tablolar, Muhasebe Teknikleri, Finansal Modelleme, Fon Kaynakları ve Maliyetleri, Devlet Destekleri ve Hibeler

Modül 7: Hayata Geçirmek: Yol Haritası Oluşturmak ve Uygulamak

Konular

Strateji, Planlama, Uygulama, Kontrol, İş Planı Geliştirme, Metrikler, İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, Geri Bildirim

Modül 8: Yatırımcı Sunumu & Geribildirim

Konular

Ne kadar, ne zaman yatırım? Yatırımcı sunumu hazırlığı