Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Girişimcilere tasarım odaklı düşünme, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, yatırımcı kazanmak gibi alanlarda yönetim becerileri kazanacakları eğitimleri içerecektir. ( 60 saat)

Modül 1: Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking)

Konular

Keşfetme ve Empati, Tanımlama ve Konsept Geliştirme, Fikir maksimizasyon, Modelleme, Test ve Vizyon Tasarımı 

Modül 2: Dijital Pazarlama

Konular

B2C B2B Pazarlama, İçerik Pazarlama, Huni (Elde etme, aktive etme, gelir, tutma)

Modül 3: Sosyal Medya Yönetimi

Konular

Markalar için Doğru Networkleri Belirlemek, Profil, İşletme Hesabı Oluşturmak, İşletmeler için Sosyal Medyaya Giriş, Hesapları Doğru Yapılandırmak, Etkileşim, Erişim, Sıklık Kavramlarının İncelenmesi, Sosyal Medyada Marka İletişim Dili Oluşturmak, Markalaşma Süreci ve Sürdürülebilirlik

Modül 4: Yetkinlikler ve Değerlendirme Yöntemleri, Performansı Değerlendirmek Ve Geri Bildirim

Konular

Yetkinlik Nedir? Yönetimde Önemi Nedir? Yetkinlik Türleri Nelerdir? , Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim? , Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak, Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi, Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri, Uygulama, Performans Değerleme , Geri Bildirim

Modül 5: Zor İnsanların ve Zor Durumların Yönetimi ve İkna

Konular

Zor İnsanları ve Zor Durumları Tanıyalım, Zor İnsanlar ve Zor Durumlar Karşısında Kendimizi Yönetmek, Empatiyi Başarmak, Müzakere Teknikleri ve İkna Becerileri, İşbirliğine Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı, Uygulama

Modül 6: Yatırımcıyı Kazanmak & Pazarlık

Konular

Ne kadar, ne zaman yatırım? , Yatırımcı sunumu hazırlığı

Modül 7: Girişimciler İçin Temel Hukuk

Konular

Fikri mülkiyet yasaları ve Dokümanlar, Gizlilik, Telif hakkı, Marka, Patent, Çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar

Modül 8: Ticarileşme ve Şirket Kurmak

Konular

Şirket Kurmak, İşletme Türleri, Temel Muhasebe Sistemi, Temel Vergi Sistemi

Modül 9: Devlet Destekleri

Konular

Teşvik ve Destek Kavramı, Teşvik Sistemi, KOSGEB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kırsal Kalkınma Ajansı Destekleri, Ekonomi Bakanlığı, Destekleri, Diğer Bakanlık Destekleri, Diğer Destekler