Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından belirlenen eğitimin her grubu 4 gün,  32 saat olmak üzere 3 grup şeklinde dört ana modülden oluşan sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar. Modüller ve eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri

Modül 2: İş Planı Kavramı ve Ögeleri (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 3: İş Planı Öğelerinin Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 4: İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar