Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

TEMEL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

 

Temel girişimcilik eğitimi en az 12 (oniki) modülden oluşacaktır. Girişimcilere iş fikri geliştirme ve girişimcilik eğitimleri ile kuracakları işin detaylarını görerek planlayan, şirket kuruluş ve işletme geliştirme sürecinde birçok hukuki, resmi, finansal süreci tek yürütme konusunda yetkinliğe sahip olacak beceriyi kazanacakları eğitimleri içerecektir. Temel Girişimcilik Eğitimi her grup için günlük en az 6 saatlik derslerden oluşacaktır. En az 10 günlük programla tüm modüller verilerek toplam 60 saatte tamamlanacaktır. Eğitim içeriği aşağıdaki gibidir;

 

Girişim – Girişimci

* Girişimci

* Girişimcinin Nitelikleri ve Takım

* Risk Profili

* İş Fikri Geliştirme

 

Kişisel Yönetim Becerileri

* Mindmaps

* Etkili İletişim

* Etkili Sunum

* Müzakere Yönetimi

 

Tasarım Odaklı Girişim

* İş Modeli Tasarımı

* İş Modeli Kanvası

* Yalın Girişim

 

Müşteriyi Anlamak

* İhtiyaçlar&Problemler

* Pazar Profili

* Pazar Büyüklüğü

* Müşteri Geliştirme ve Segmentasyon

 

Değer Önerisi ve Ürün Pazar Uyumu

* Çözüm Doğrulama

* Ürün Doğrulama

* Rekabet

 

Müşteri İlişkileri, Gelir ve Fiyatlama

* Birim Ekonomisi

* Müşteri Yaşam Boyu Değeri,

* Müşteri Kazanma Maliyeti,

* Başabaş Noktası

* Gelir Modelleri

 

Temel Pazarlama ve Satış

* Pazar Araştırması

* Pazara İnme Stratejileri

* Satış Teknikleri

* Reklam ve PR

* Dijital Girişim ve Dijital Pazarlama

 

Girişim ve Yatırımcı Açısından Finans

* Finansal Tablolar

* Muhasebe Teknikleri

* Finansal Modelleme

* Fon Kaynakları ve Maliyetleri

* Devlet Destekleri ve Hibeler

 

Takım Kurma & Yönetme 

* Kurucu Ortaklar, İlk Çalışanlar, Çalışanlar, Freelanceler, İş Yükleniciler, Danışmanlar, Yatırımcılar, Fanlar ve Onları Yönetmek

 

Temel Hukuk

* Şirket Kurma

* Fikri Mülkiyet Yasaları

* Gizlilik, Telif Hakkı, Marka, Patent

* Çalışanlar, Müşteriler, Yatırımcılar

 

Hayata Geçirmek: Yol Haritası Oluşturmak ve Uygulamak

* Strateji, Planlama, Uygulama, Kontrol

* İş Planı Geliştirme

* Metrikler

* İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

* Geri Bildirim

 

Yatırımcı Sunumu

* Yatırım

* Yatırımcı

* Ne Zaman, Ne Kadar Yatırım

* Yatırımcı Sunumu Hazırlığı

* Geri Bildirim

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından belirlenen toplam 4 gün,  32 saat dört ana modülden oluşan sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar. Modüller ve eğitim konuları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri

 

Modül 2: İş Planı Kavramı ve Ögeleri (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

 

Modül 3: İş Planı Öğelerinin Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

 

Modül 4: İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

 

LİDER YÖNETİCİLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

Lider Yöneticilik Becerileri Geliştirme Eğitimi en az 14 (ondört) modülden oluşacaktır. Lider Yöneticilik Becerileri Geliştirme Eğitimi ile girişimcilere lider yöneticilik, stratejik yaklaşım, zaman yönetebilme, performansı değerlendirme, stres ve öfke kontrolü, yönetim becerileri kazanacakları eğitimleri içerecektir. Bu eğitim her grup için günlük en az 6 saatlik derslerden oluşacaktır. En az 14 günlük programla tüm modüller verilerek toplam 84 saatte tamamlanacaktır. Eğitim içeriği aşağıdaki gibidir;

 

LİDER YÖNETİCİLİK

* Değişime ve Değişen Yöneticilik Anlayışına Bakış,

* Yönetim, Liderlik ve Lider Yöneticilik

* Uygulama

 

STRATEJİK YAKLAŞIM

* Stratejik Yaklaşımlar ve Sistemler

* Açık Sistemlerin Genel Karakteristiği

* Belirsizlik

* Belirsizliğin Dört Düzeyi

* Uygulama

 

ZAMAN YÖNETİMİ YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK

* Performans Yönetimi

* Zaman Yönetimi

* Hedef Belirlemek ve Sonuç Odaklı Yaklaşım

* Planlama

* Önceliklere Göre Kişisel ve Kurumsal Ajanda Yönetimi

* Uygulama

 

KENDİNİ TANIMAK VE TAKIM RUHU YARATMAK

* Kendini Tanımak ve Özgüven

* Takım Ruhu Yaratmak

* Uygulama

 

YETKİNLİKLER VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

* Yetkinlik Nedir? Yönetimde Önemi Nedir? Yetkinlik Türleri Nelerdir?

* Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim?

* Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak

* Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi

* Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri

* Uygulama

 

PERFORMANSI DEĞERLENDİRMEK VE GERİ BİLDİRİM

* Performans Değerleme

* Geri Bildirim

* Uygulama

 

DURUMSAL LİDERLİK VE DELEGASYON

* Test: “Liderlik Profilim”

* Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları

* Delegasyon Neden Önemli?

* Delegasyonun Amaçları ve Yararları

* Neden Delege Etmeyiz?

* Başarılı Bir Delegasyonu Engelleyen Etmenler ve Bu Engelleri Aşma Yolları

* Delegasyon Yoluyla Çalışanların Yetkinliklerini Geliştirmek

* Delegasyonda Başarı İçin Yöntem ve Kurallar

* Uygulama

 

KOÇLUK BECERİLERİ İLE YÖNETİM

* Koçluk Nedir? Ne Değildir?

* Dünyada ve Ülkemizde Koçluk

* Yöneticilik Fonksiyonlarında Koçluğun Yeri

* Koçluk’ un Amacı, Yöneticilere, Çalışanlara ve Kuruma Faydaları

* İyi Bir Koç Olmak İçin Gerekli Beceriler

* Koçluk İlkeleri ve Sağlıklı Bir Koçluk İlişkisi

* Koçluk Sürecinin İşleyişi: 4 Aşamalı Model

* Uygulama

 

STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ

* Stres Yönetimi

* Öfke Yönetimi

* Uygulama

 

ANALİTİK DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

* Problemli Durumlara Bakış Açımız ve Kazan – Kazan Yaklaşımı

* Problemlere Bakış Açımız

* Problem Çözme Yoluyla Sürekli Gelişim Süreci

* Problemin Analiz Süreci

* Analiz Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler

* Çözüm Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler

* Çözüm İçin Seçenekleri Tanımlamak ve Müzakere Etmek

* Karar Verme Süreci

* Etkili Kararların Belirlenmesi

* En Etkili Kararın Tespiti ve Denenmesi

* Karar Vermede Kullanılabilecek Teknikler

* Uygulama 

 

ZOR İNSANLARIN VE ZOR DURUMLARIN YÖNETİMİ VE İKNA

* Zor İnsanları ve Zor Durumları Tanıyalım

* Zor İnsanlar ve Zor Durumlar Karşısında Kendimizi Yönetmek

* Empatiyi Başarmak

* Müzakere Teknikleri ve İkna Becerileri

* İşbirliğine Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı

* Uygulama

 

İNOVASYON VE YARATICILIK

* İnovasyon Nedir?

* Yaratıcı Kimdir, Tanımlar, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş

* Yaratıcı İnsanların Kişilik Profili

* Yaratıcılık = Bilgi + Düşünce + Hayal Gücü

* Beynimin Yarımküreleri

* Uygulama

 

MOTİVASYON YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK

* Motivasyon

* Liderlik Tarzı ve Motivasyon

* Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları

* Performansa Dayalı Ücret Sistemi

* Bilgi ve Becerilerin Ödüllendirilmesi ve Prim Uygulaması

* Parasal Olmayan Ödüller

* Kendinizi Motive Etmek

* Uygulama