Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Zenginleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi

 

Girişimcilere iş fikri geliştirme ve girişimcilik eğitimleri ile kuracakları işin detaylarını görerek planlayan, şirket kuruluş ve işletme geliştirme sürecinde birçok hukuki, resmi, finansal süreci tek yürütme konusunda yetkinliğe sahip olacak beceriyi kazanacakları eğitimleri içermektedir. (60 saat)

EĞİTİM MODÜLÜ

Modül 1: Girişimci Aklı & Girişimcilik Macerası, İş Modeli, Pazar & Müşteriler

Konular

Fırsat vs fikir, girişimcinin nitelikleri ve takım, risk profili, girişimcinin eşsiz değer sunusu ve kullanabileceği değerler. İş Modeli Kanvası (Pazar büyüklüğü, ihtiyaçlar & problemler, kanallar, müşteri geliştirme ve segmentasyon)

Modül 2: Pazarlamanın A B C’si

Konular

Pazar Araştırması, Pazarlama Stratejisi nasıl geliştirilir, Pazarlama Karması, Pazara İnme Stratejileri, Satış Teknikleri

Modül 3: Müşteriyi Anlamak, Değer Önerisi ve Ürün Pazar Uyumu, Müşteri İlişkileri, Gelir ve Fiyatlama

Konular

İhtiyaçlar&Problemler, Pazar Profili, Pazar Büyüklüğü, Müşteri Geliştirme ve Segmentasyon Çözüm Doğrulama, Ürün Doğrulama, Rekabet Birim Ekonomisi, Müşteri Yaşam Boyu Değeri, Müşteri Kazanma Maliyeti, Başabaş Noktası, Gelir Modelleri

Modül 4: Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır

Konular

Pazarlama planı hazırlama, Uygulama, Sunum

Modül 5: Takım Kurma & Yönetme 

Konular

Kurucu Ortaklar, İlk Çalışanlar, Çalışanlar, Freelanceler, İş Yükleniciler, Danışmanlar, Yatırımcılar, Fanlar ve Onları Yönetmek

Modül 6: Girişim ve Yatırımcı Açısından Finans

Konular

Finansal Tablolar, Muhasebe Teknikleri, Finansal Modelleme, Fon Kaynakları ve Maliyetleri, Devlet Destekleri ve Hibeler

Modül 7: Hayata Geçirmek: Yol Haritası Oluşturmak ve Uygulamak

Konular

Strateji, Planlama, Uygulama, Kontrol, İş Planı Geliştirme, Metrikler, İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, Geri Bildirim

Modül 8: Yatırımcı Sunumu & Geribildirim

Konular

Ne kadar, ne zaman yatırım? Yatırımcı sunumu hazırlığı

 

 

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

 

Girişimcilere tasarım odaklı düşünme, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, yatırımcı kazanmak gibi alanlarda yönetim becerileri kazanacakları eğitimleri içerecektir. ( 60 saat)

Modül 1: Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking)

Konular

Keşfetme ve Empati, Tanımlama ve Konsept Geliştirme, Fikir maksimizasyon, Modelleme, Test ve Vizyon Tasarımı 

Modül 2: Dijital Pazarlama

Konular

B2C B2B Pazarlama, İçerik Pazarlama, Huni (Elde etme, aktive etme, gelir, tutma)

Modül 3: Sosyal Medya Yönetimi

Konular

Markalar için Doğru Networkleri Belirlemek, Profil, İşletme Hesabı Oluşturmak, İşletmeler için Sosyal Medyaya Giriş, Hesapları Doğru Yapılandırmak, Etkileşim, Erişim, Sıklık Kavramlarının İncelenmesi, Sosyal Medyada Marka İletişim Dili Oluşturmak, Markalaşma Süreci ve Sürdürülebilirlik

Modül 4: Yetkinlikler ve Değerlendirme Yöntemleri, Performansı Değerlendirmek Ve Geri Bildirim

Konular

Yetkinlik Nedir? Yönetimde Önemi Nedir? Yetkinlik Türleri Nelerdir? , Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim? , Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak, Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi, Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri, Uygulama, Performans Değerleme , Geri Bildirim

Modül 5: Zor İnsanların ve Zor Durumların Yönetimi ve İkna

Konular

Zor İnsanları ve Zor Durumları Tanıyalım, Zor İnsanlar ve Zor Durumlar Karşısında Kendimizi Yönetmek, Empatiyi Başarmak, Müzakere Teknikleri ve İkna Becerileri, İşbirliğine Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı, Uygulama

Modül 6: Yatırımcıyı Kazanmak & Pazarlık

Konular

Ne kadar, ne zaman yatırım? , Yatırımcı sunumu hazırlığı

Modül 7: Girişimciler İçin Temel Hukuk

Konular

Fikri mülkiyet yasaları ve Dokümanlar, Gizlilik, Telif hakkı, Marka, Patent, Çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar

Modül 8: Ticarileşme ve Şirket Kurmak

Konular

Şirket Kurmak, İşletme Türleri, Temel Muhasebe Sistemi, Temel Vergi Sistemi

Modül 9: Devlet Destekleri

Konular

Teşvik ve Destek Kavramı, Teşvik Sistemi, KOSGEB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kırsal Kalkınma Ajansı Destekleri, Ekonomi Bakanlığı, Destekleri, Diğer Bakanlık Destekleri, Diğer Destekler

 

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından belirlenen eğitimin her grubu 4 gün,  32 saat olmak üzere 3 grup şeklinde dört ana modülden oluşan sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar. Modüller ve eğitim konuları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri

Modül 2: İş Planı Kavramı ve Ögeleri (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 3: İş Planı Öğelerinin Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 4: İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar