Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

İŞ YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME YÖNDERLİĞİ (MENTORLUĞU ) 

Hedef grubu oluşturan tüm kadınlara (150 kişiye) verilecek eğitimlerdir. Her bir kursiyerin özgün durumuna dönük çalışma yapılacağı için 15 kişilik 10 gruba bölünecek olan kadınlar girişimcilik eğitimlerinden sonra iş yönetimi ve geliştirme eğitimlerine katılacaktır. İş fikri geliştirme ve girişimcilik eğitimleri ile kuracakları işin detaylarını görerek planlayan, finansal kaynaklara erişimi artan kadınların eksik kalan yanlarından biri de kuracakları işi yönetme ve geliştirmeye dönük yeterli birikimlerinin olmamasıdır. Bu durum, şirket kuruluş ve işletme geliştirme sürecinde birçok hukuki, resmi, finansal süreci tek yürütmelerini zorlaştırmakta ve şirket ölümlerine yol açmaktadır. Bu nedenle girişimci adayı ve yeni iş kurmuş tüm kadınlara pazarlama, marka yönetimi, stratejik yönetim, iş hukuku, finans yönetimi ve iletişim başlıklarından oluşan eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Her bir grup için 6 gün sürecek eğitimlerin müfredatı şu şekildedir;

 

Pazarlama Yönetimi:

Pazarlama Nedir, Ne değildir?

Hedef Kitle ve Pazar Bölümleme

Pazarlamanın Temel Yapı Taşları

Stratejik Pazarlama Planı

Pazarlamada Ölçme ve Değerlendirme

Marka Yönetimi:

Pazarlama, Ürün ve Marka

Markanın Temel Yapı Taşları

Marka iletişimi

Marka İletişimi Yönetimi

Stratejik Yönetim:

Stratejik Yönetim Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Rekabet Stratejileri

Yönetim Süreci

Uygulamacılar İçin İş Hukuku:

İş İlişkisinin Hukuki Çerçevesi

İş Hukukunda Üçlü İlişkiler

İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları

Çalışma Süreleri ve Yıllık Ücretli İzinler

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İş Güvencesi

İletişim:

İletişim Nedir?

Etkili İletişimin Amacı

Neden İletişim Kurarız?

İletişim Çeşitleri

Olumlu İletişim - Olumsuz İletişim

Hangi Dilden Konuşuyoruz?

İletişim ve Algı

Duygusal Durumun İletişimdeki Önemi ve Rolü Nedir?

İletişim ve Beşeri İlişkilerin Geliştirilmesi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi:

Güncel Ekonomik ve Finansal Terimler

Finans Kavramı

Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri

Finansman Kaynakları

Finansal Planlama, Bütçeleme ve Uygulamalar

AÇIK PAZAR ETKİNLİĞİ

AKAGIM yapısında kadın işletmeleri ile müşteri / tüketicileri buluşturan etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde kadınlar tarafından üretilen ürün ve hizmetlere uygun potansiyel müşterilerin davet edildiği kokteyl tarzı etkinlik düzenlenecek ve kadınların iş/satış bağlantısı yapmalarına katkı sağlanması için gerekli organizasyonlar yapılacaktır.

 

E-TİCARET EĞİTİMİ

El sanatları ürünleri tasarlayarak üreten ve kendi hesabına çalışan kadınlara atölye hizmetinin sunulmasının yanı sıra pazarlama & ağ kurma uzmanı ile satış ağlarının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kadınların satışlarının büyük kısmını internet üzerinden gerçekleştirdiği göz önüne alınarak, e-ticaret eğitimleri ile ürettikleri ürünleri daha nitelikli olarak pazara sunmalarına katkı sağlanacaktır. Açık ofise kurulan bilgisayarların kullanılacağı ve profesyonel eğitmenin 25 kişilik gruba 10 saat süre ile vereceği e-ticaret eğitiminin müfredatı aşağıdaki gibidir;

E-ticaret nedir, ne değildir?

E-ticarette iş planı nasıl yapılır?

E-ticaret içerikleri ve türleri nelerdir?

E-ticaret özel/paket yazılımlar nedir?

E-ticaret paket seçiminde stratejiler nasıl olmalıdır?

E-ticaret tedarikçi yönetimi/satın alma nasıl yapılır?

E-ticaret ödeme sistemleri nelerdir?

E-ticarette entegrasyonlar nelerdir?

E-ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi / CRM nasıl yapılır?

E-ticarette hukuksal süreçler nelerdir?

E-ticarette kargo sistemi nedir?

E-ticarette Online Pazarlama nedir?

E-ticaret Ölçümleme ve İstatistik nedir?

Mobil E-ticaret nedir?

 

YARATICI İŞ FİKRİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

125 yeni girişimci kadın; 25 kişilik 5 gruba bölünecek ve eğitmen her bir grup ile 4 günlük yaratıcı iş fikri geliştirme atölye çalışmalarına katılacaktır. Eğitim 20 gün sürecektir. Müfredat şu şekildedir;

Atölye çalışmasının 1. ve 2. Günü;

Yaratıcı düşünce nedir? Kimler yaratıcıdır?

Yaratıcılığın biyolojik mekanizması

Yaratıcılığımızın önündeki engeller

Tarihteki ufuksuzluk örnekleri

Fikir nedir?

Fikir yaratma teknikleri

Fikir yaratmak için ne gerekir?

Doğru soru sorabilmek / Kaç farklı şekilde sorabiliriz? / Kaç soru sorabiliriz?

Ezber bozan açılar / Tersinden bakarak görebilir miyiz?

Beyin fırtınası nedir?

İsimiz ne?

Var olan durumun analizi

Kendimizi tanıyor muyuz?

Sorunların tespiti

Sorun olmayan sorunlar

Hedefimiz ne?

Gereksinimlerimiz ne?

Gerçekçi hedefler koyabiliyor muyuz?

 Atölye çalışmasının 3. Günü;

Yaratıcı fikir arama / Atölye Grup çalışması

Atölye çalışmasının 4. Günü;

Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

25 kişilik 5 gruba verilecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından belirlenen dört ana modülden oluşan sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.

Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri

Modül 2: İş Planı Kavramı ve Ögeleri (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 3: İş Planı Ögelerinin Pekiştirilmesine Yönelik Atölye Çalışmaları (Pazar Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan)

Modül 4: İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Verilecek girişimcilik eğitimleri sonucunda kursiyerlerin, organizasyon becerisine sahip olması, atıl veya kapasitesinin altında kullanılan kaynakları değerlendirmesi, iş kurmak için risk alması, mesleki eğitim aldığı sektörlerde fırsatları görebilmesi, inisiyatif geliştirmesi ve girişim yapmaya hazır olması, fırsatları değerlendirebilmesi, değer yaratması, kuracağı işe bütünlükçü yaklaşması ve ilkelerini bastan belirlemesi gibi becerileri gerçekleştirme kapasitesi kazanması sağlanacaktır.